Szanowni Państwo, zgodnie z § 20 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w „Pałacyku Gozdawa” w Łochocinie. Podczas zebranie odbędą się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, dlatego też zwracamy się z prośbą o niezawodne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia


Program Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Łochocin, dnia 06.06.2018 r.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie i powitanie gości.
  2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Wybór komisji Mandatowej.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r.
  7. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych Zarządu za 2017 r. i III kadencję.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
  10. Dyskusja
  11. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r. (uchwała nr 1/2018)

- udzielenia zarządowi   absolutorium za 2017 r. i III kadencję (uchwała nr 2/2018)

  1. Przerwa.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybory do Zarządu:

- Prezesa Zarządu Stowarzyszenia (uchwała nr 3/2018)

- Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia (uchwała nr 4/2018)

- Członków Zarządu Stowarzyszenia (uchwały nr 5/2018, 6/2018, 7/2018) i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (uchwały nr 8/2018, 9/2018, 10/2018)

 1. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 2. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na 2018 r .
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działania na 2018 r. (uchwała nr 11/2018).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na 2018 r. (uchwała nr 12/2018).
 5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podsumowanie i zakończenie zebrania.