foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj109
WczorajWczoraj211
W tygodniu W tygodniu 534
W miesiącuW miesiącu5241
WszystkichWszystkich146247

Ankieta

: "Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Centrum Projektów Europejskich

Partner wiodący:

PROFESJA Centrum Aktywności Zawodowej jest firmą doradczo - szkoleniową o charakterze ogólnopolskim, z siedzibą główną w Poznaniu, która od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty unijne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PROFESJA CAZ to również biuro rekrutacyjne oraz instytucja szkoleniowa.

Partnerzy krajowi:

Fundacja Partycypacji Społecznej powstała w celu promowania działań na rzecz aktywności społecznej. Nasze główne założenia to m.in. prowadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Prowadzimy projekty, których celem jest integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz równości szans, promocja zatrudnienia, samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości.

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze jest firmą doradczo - szkoleniową specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Funkcjonuje na rynku od listopada 2009 roku.

Partner ponadnarodowy:

Fundacja Grone-Schule z siedzibą główną w Hamburgu, założona ponad 120 lat temu, jest jedną z wiodących prywatnych instytucji edukacyjnych w Niemczech. Grone posiada 228 oddziały oraz liczne centra edukacyjne i warsztaty szkoleniowe na terenie całych Niemiec. W skład grupy Grone wchodzi także 8 szkół zawodowych. Grupa Grone realizuje projekty związane z rynkiem pracy finansowane z różnych źródeł, m.in. Erasmus+, EFS, programów rządu federalnego Niemiec i rządów krajów związkowych.

Celem projektu jest rozszerzenie projektów standardowych, realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 i  współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 o komponent współpracy ponadnarodowej jako narzędzia zapewnienia  wartości dodanej dla realizacji celów tych  projektów.

Beneficjentom projektów standardowych, którzy chcą rozszerzyć projekt o współpracę ponadnarodową, wnioskodawca udzieli wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia partnerstwa ponadnarodowego i finansowego w formie grantów o max. wartości 100.000 zł na zasadach określonych w procedurze grantowej.

Jest to pierwszy projekt grantowy w Polsce, w ramach którego beneficjenci z Polski będą mogli rozszerzyć projekty standardowe o współpracę ponadnarodową z podmiotami z obszaru całej Unii Europejskiej.

Przewidziana liczba grantobiorców wynosi co najmniej sto. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, co oznacza, że zagwarantowany jest równy dostęp do informacji i możliwość ubiegania się o granty przez podmioty ze wszystkich województw.

Materiał udostepniamy na prośbę Fundacji Partycypacji Społecznej

 

ikonkaa