W dniu 25.03.2019 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady LGD w celu usunięcia uchybień wskazanych przez Urząd Marszałkowski w procesie kontroli LGD dla naboru 1/2018.

Protokół nr 2

Uchwała nr EFRROW/2/3/2019