foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj90
WczorajWczoraj115
W tygodniu W tygodniu 90
W miesiącuW miesiącu90
WszystkichWszystkich253495

Ankieta

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Restauracji Marsylio ul Wyszyńskiego 48  w Lipnie. 

Z poważaniem

     Prezes Piotr Wiśniewski

 

 Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2018 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  - przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała nr 1/2019) 
  - udzielenia zarządowi absolutorium za 2018 r. (uchwała nr 2/2019)
 12. Przerwa
 13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 14. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia (uchwała nr 3/2018)
 15. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działania na 2019 r. (uchwała nr 4/2019).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na 2019 r. (uchwała nr 5/2019).
 18. Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Do pobrania:

Rachunek Zysków i Strat

 

ikonkaa