011W związku  z realizacją umowy dotyczącej wdrażania LSR oraz realizowanym w II kwartale 2019 r. naborem wniosków w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej.  Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe zorganizowało szkolenie w dniu 25.06.2019 r. z zakresu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur naboru i wyboru operacji numer konkursu LGD: 1/G/2019.

005

005

005

005

005

005

005

005