Ogłoszenie o wynikach wyboru projektów, Protokół z posiedzenia Rady LGD - Konkurs nr 2/2019

Załączniki:

Protokół

Lista projektów zgodnych z LSR

Lista projektów wybranych do realizacji