Informacje po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady  dla konkursu 1/2019 z dnia  13.12.2019

Załączniki:

Protokół

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych