Informacja po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady LGD  dla naboru 2/2019 z dnia 11.05.2020r. 

Załączniki:

-Protokół,

- Uchwała nr EFRROW/5/7/2020