W dniu 22 czerwca 2020r odbyło się walne zebranie członków LGD. W trakcie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi za 2019 r, uchwalono Plan pracy na rok 2020. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w Gaszyn Challenge.  Dziękujemy za liczne przybycie.

024

025

026

024

024

024