W dniu 22.03.2021 odbyło się posiedzenie rady w celu usunięcia błędów i omyłek dla naboru 1/2020,

Załącznik:

Protokół 2/2021