Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt.  "Rolniczy handel detaliczny-nowa ścieżka dla wytwórcy oraz sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych". Łączenie programem Teams w piątek (09.04.2021 r.) o godz. 10:00. Szkolenie poprowadzi Pani Laura Maciejewska z KPODR o. Zarzeczewo.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35a64229aa96491487d796b00527e95e%40thread.tacv2/1616419445568?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%22f365986b-f26b-4fd6-9fa4-5f84637386de%22%7d