Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 12.05.2021 r. o godz.16:00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego 1/G/2021   przeprowadzonego   w terminie 29.03.2021  do 12.04.2021 r

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,   w tym  wnioski    o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 12.05.2021r.

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Jan Wadoń