INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Zarządu  14/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. dzień 7 stycznia 2022r. ustala się dniem wolnym od pracy za dzień 1 stycznia 2021r.