foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj115
WczorajWczoraj211
W tygodniu W tygodniu 540
W miesiącuW miesiącu5247
WszystkichWszystkich146253

Ankieta

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie wydało Broszurę informacyjną przybliżającą tematykę  pozyskania środków UE za pośrednictwem LGD. Zainteresowanych zapraszamy do biura LGD po odbiór publikacji.

broszura foto

 

001W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyło się szkolenie członków Rady i Zarządu LGD. Przybyłe osoby w pierwszej części szkolenia zapoznały się z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju, obowiązkami członków Rady oraz procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD. Druga część szkolenia poświęcona była na zagadnienia związane z naborem wniosków dla przedsięwzięcia :Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Czytaj więcej...

004W dniu 22 grudnia 2016 r. LGD zorganizowała warsztaty z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia: Tworzenia/ rozbudowy/ przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia warsztaty skierowane były w szczególności do przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach planowanego naboru wniosków dla przedsięwzięcia: Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej  na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Warsztaty odbędą się 22 grudnia 2016 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolna 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godzina 10.00.

001

W dniach 28 listopada do 2 grudnia 2016 spotkaliśmy się z mieszkańcami obszaru LGD w gminach Chrostkowo, Miasto Lipno, Bobrowniki, Gmina Lipno, Dobrzyń n/W, Wielgie, Skępe, Tłuchowo, Kikół oraz w Czernikowie. Rozmawialiśmy o perspektywie finansowej 2014-2020 o środkach jakimi będzie dysponować LGD oraz planowanych przedsięwzięciach. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków zapraszamy na spotkania indywidualne do biura.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

           Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 10.00   w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Głównym celem zebrania będzie podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenie oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju   na lata 2016 – 2022..

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                          Piotr Wiśniewski

Program Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 07.11.2016 r.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawianie zmian wprowadzonych w statucie Stowarzyszenia.
 7. Przedstawienie zmian wprowadzonych w LSR na lata 2016 – 2022.
 8. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia

           - przyjęcia tekstu jednolitego LSR na lata 2016 - 2022

 1. Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

 

ikonkaa