logo
LGD - Dobrzyń nad Wisłą - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór 2013

Szukaj w witrynie


You are here: Strona Główna
maj 29 2013
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór 2013 Utwórz PDF Drukuj
Redakcja: Administrator   
29.05.2013.


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Południe

 

wniosków o przyznanie pomocy

 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków: 13 – 28.06.2013 r. 

Miejsce składania wniosków: biuro Lokalnej Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, od poniedziałek do piątek w godzinach: 8:00 do 16:00

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 820 549,20  

Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD: 9

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

· wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

wniosek - link --->
instrukcja wypełniania wnioseku - link --->

· wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
link --->

· wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
Ekonomiczny plan operacji - link --->
Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - link --->
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - link --->
Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - link --->
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - link --->
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację operacji - link --->
Wzór gwarancji - link --->
Wzór zapytania ofertowego - link --->

· kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalne kryteria wyboru operacji - link --->
Opis zgodności operacji - link --->

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

·       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl

·       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu.

·       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl


Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Pytania należy kierować na adres email: lgddobrzyn@interia.pl  lub telefonicznie: 054 253 05 38

Aktualizacja ( 29.05.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie.
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania:
Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Strona sfinansowana zostala ze srodków Unii Europejskiej i Skarbu Panstwa w ramach
Programu LEADER