foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj162
WczorajWczoraj287
W tygodniu W tygodniu 1732
W miesiącuW miesiącu3634
WszystkichWszystkich502675

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

logo

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28.06.2019 r.

                                                                                                          (miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2019

Termin składania wniosków:   19.07.2019 - 02.08.2019 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

    

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  2   do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 4  do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru –  11,00 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1 423 929,16

Kwota EFRROW:  906 046,12 zł

limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

Intensywność pomocy:

 • do 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
 • do 100 % - w przypadku pozostałych podmiotów
 • do 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,  lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl
 • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu  
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 253 05 38 lub 795 411 253

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
    WORD       PDF  
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
    WORD       PDF  
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
    WORD       PDF  
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia LSR, wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
    WORD       PDF  
 5. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR: Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury    turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
    WORD       PDF  
 6. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z
    PDF 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z
    EXCEL   
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
    PDF  
 2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) wersja 7z
    PDF  
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
    PDF  
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
    PDF  
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
    PDF  
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)
    PDF  
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu 7z
    PDF  
 • Załącznik 6 Informacja pomocnicza 7z
    PDF  
 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) - (wersja 4z)
    PDF  
 • Wniosek o płatność (.excel) – (wersja 4z )
    EXCEL  
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
     PDF  
 1. Klauzula RODO
     PDF  
 1. Zgoda na korespondencje elektroniczną
     PDF       WORD  

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25