foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj199
WczorajWczoraj307
W tygodniu W tygodniu 1556
W miesiącuW miesiącu6694
WszystkichWszystkich462356

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

logo

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4/2019

Termin składania wniosków:   30.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Czytaj więcej...

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 3/2019 : w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19 - Rewitalizacja. Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020.

[Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19; Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2019]

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19 (nr konkursu nadany przez LGD: 3/2019).

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu - 29.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  - 27.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2020 r.

Czytaj więcej...

                Szanowni Państwo,  w związku  z realizacją umowy dotyczącej wdrażania LSR oraz realizowanym w I kwartale 2020 r. naborem wniosków w ramach Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do rewitalizacji społeczno – gospodarczej na obszarze LGD.  Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe organizuje w dniu 27 grudnia 2019 r. szkolenie z zakresu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur naboru i wyboru operacji numer konkursu LGD: 3/2019. Dlatego też prosimy o obecność na niniejszym szkoleniu oraz wnikliwie zapoznanie się ww. dokumentami.

Program Szkolenia:

9:45 – 10:00     Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30    Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

11:30 – 12:00    Przerwa kawowa

12:00 – 13:00    Omówienie wniosku

13:00 – 14:00    Zapoznanie z obowiązkami Członków Rady oraz procedurą

                        przeprowadzania naboru.

                       14:00 – 14:45     Przerwa kawowa

14:45 – 15:45     Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad

                                                przyznawania punktów

15:45 – 16:00     Przerwa Kawowa           

16:00 – 17:00     Dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

 Miejsce szkolenia Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” ul. Szkolna 4 Dobrzyń nad Wisłą.

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                             Prezes Piotr Wiśniewski

Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów Rozdziału III § 9 pkt. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy  ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 13.12.2017 r. o godz. 16.00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie usunięcie omyłek w dokumentacji dotyczącej konkursu otwartego nr 1/2019 przeprowadzonego w terminie: 19.07.2019 - 02.08.2019 r.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą w biurze Stowarzyszenia do dnia 13.12.2017 r.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady LGD

Jan Wadoń

Szanowni Państwo, we wtorek 24 grudnia 2019 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe będzie nieczynne. Dzień ten został ustalony wolnym od pracy Uchwałą Zarządu nr 34/2019 i zostanie odpracowany w dniu 7 grudnia 2019 (sobota). Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje, iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia: Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do rewitalizacji społeczno- – gospodarczej na obszarze LGD, odbędzie się 18 grudnia  2019 r.  w Gościńcu Orbaś,  Szpiegowo 15, 87-610 Dobrzyń n/W. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00.

Program szkolenie

9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników

Część I szkolenie

10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.

11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów.

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa

Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

14:15 - 14:30 Przerwa kawowa

14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku

16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia : Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej ,odbędzie się 19 grudnia  2019 r.  w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 4. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00.

Program szkolenie

9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników

Część I szkolenie

10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.

11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów.

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa

Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

14:15 - 14:30 Przerwa kawowa

14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu

16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

001W dniu 7 listopada 2019 r odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dla działania: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej. Udział w szkoleniu jest punktowany przy weryfikacji wniosku. Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w szkoleniu przypominamy, że  punktowane jest również doradztwo w biurze LGD. 

Czytaj więcej...

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25