foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj85
WczorajWczoraj211
W tygodniu W tygodniu 748
W miesiącuW miesiącu2604
WszystkichWszystkich129657

Ankieta

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 07.06.2017 r.

Sz. P.  

……………………………………….

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Bankietowej „Gwieździste Niebo” w Chlebowie gm. Lipno.

Z poważaniem


Program Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Chlebowo, dnia 14.06.2017 r.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2016 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 r. (uchwała nr 1/2017)
  - udzielenia zarządowi absolutorium za 2016 r. (uchwała nr 2/2017)
 12. Przerwa
 13. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działania na 2017 r. (uchwała nr 3/2017).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na 2017 r. (uchwała nr 4/2017).
 16. Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Załączniki:

Dokumenty finansowe LGD

 

 

ikonkaa