foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj95
WczorajWczoraj88
W tygodniu W tygodniu 95
W miesiącuW miesiącu573
WszystkichWszystkich224438

Ankieta

001

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Południe”

ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Tel /fax 054 253 05 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pracownik administracyjny ds. promocji i informacji

Forma umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagania konieczne:

- wykształcenie średnie

- min. roczny staż w pracy biurowej

- praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych

- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

- znajomość regionu Ziemi Dobrzyńskiej

- umiejętność redagowania tekstów

- znajomość zagadnień związanych z RLKS

Wymagania  pożądane:

- doświadczenie w obsłudze klienta

- doświadczenie w realizacji zadań promocyjnych

- dyspozycyjność

- kreatywność

- prawo jazdy kat. B

- samodyscyplina i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

- komunikatywność i wysoka kultura osobista

-umiejętność organizacji czasu pracy

Zakres obowiązków na stanowisku:

- opracowanie materiałów promocyjno – informacyjnych

- organizacja imprez promocyjnych, szkoleń warsztatów oraz innych działań w zakresie animacji społecznej

- współpraca z mediami (współpraca przy organizacji wspólnych imprez oraz przekaz istotnych informacji)

- organizacja i obsługa spotkań Rady i Zarządu LGD

- organizacja konferencji, wystaw, targów i innych imprez promujących region

- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad wydawnictwami własnymi LGD

- współpraca i wspieranie personelu LGD w zadaniach realizowanych w ramach LSR

- obsługa telefoniczna klientów

- przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji

- prowadzenie dokumentacji związanej z promocją

-prowadzenie dokumentacji związanej z promocją i animacją

-kompleksowa obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej wraz z korespondencją elektroniczną w tym związanej z pracą Rady

 - redagowanie pism

 - obsługa, zarządzanie i redagowanie strony internetowej.

Zakres odpowiedzialności:

- odpowiedzialność za zbieranie kompletnych materiałów w celu przygotowania publikacji

- współpracę z wykonawcami publikacji

- współpracę z instytucjami organizującymi imprezy targowe i wystawiennicze

- odpowiedzialność za prawidłową organizację imprez promocyjnych i działań animacyjnych

- odpowiedzialność za przygotowanie stoisk promocyjnych LGD

- współpracę z mediami

- odpowiedzialność za właściwe i rzetelne prowadzenie działań promocyjnych i animacyjnych  wynikających z LSR

 - za aktualizację strony internetowej LGD.

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny;
  2. Życiorys zawodowy (CV);
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
  6. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  7. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, referencje.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą w terminie do 30.07.2019r. roku, do godz. 16.00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Pracownik ds. promocji i informacji  na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe   

ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu pod wskazany adres.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru) i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.lgddobrzyn.pl

Dobrzyń nad Wisłą , dnia 16 lipca 2019 r.


Oświadczenie RODO


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Pracownik administracyjny ds. promocji i informacji

 

ikonkaa