foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj91
WczorajWczoraj88
W tygodniu W tygodniu 91
W miesiącuW miesiącu569
WszystkichWszystkich224434

Ankieta

001

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Południe”

ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Tel /fax 054 253 05 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pracownik ds. wdrażania LSR

Forma umowy: Umowa o pracę na czas określony od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego z środków unijnych

- doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu co najmniej 1 projektu finansowanego z środków unijnych

- Znajomość zagadnień związanych z RLKS

- Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Programy LEADER

- praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych

Wymagania  pożądane:

- doświadczenie w rozliczaniu środków unijnych

- doświadczenie w obsłudze klienta

- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

- samodyscyplina i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

- prawo jazdy kat. B

- kreatywność

- komunikatywność i wysoka kultura osobista

- umiejętność organizacji czasu pracy

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • · obsługa Rady w tym posiedzeń Rady,
 • · organizacja naborów wniosków ogłaszanych w ramach wdrażania LSR,
 • · przyjmowanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie,
 • · organizacja szkoleń, konferencji, spotkań zaplanowanych w ramach aktywizacji mieszkańców
 • · organizacja punktu konsultacyjnego,
 • · współpraca i zlecanie zadań podwykonawcom,
 • · współpraca przy realizacji zadań informacyjno – promocyjnych,
 • · współpraca z Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Rady,
 • · sporządzanie wniosków na funkcjonowanie LGD,
 • · sporządzanie wniosków o płatność w ramach wdrażania LSR,
 • · współpraca z Urzędem Marszałkowskim i ARiMR przy organizacji i realizacji naborów wniosków

Zakres odpowiedzialności:

 • · odpowiedzialność za prawidłowy przebieg poszczególnych zadań zaplanowanych do realizacji,
 • · wybór najkorzystniejszych ofert,
 • · prawidłowe przygotowanie dokumentów na posiedzenia Rady,
 • · przeprowadzenie naboru zgodnie z harmonogramem konkursów i procedurą oceny wniosków,
 • · odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie punktu konsultacyjnego,

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys zawodowy (CV);
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, referencje.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą w terminie do 30.09.2019 r. roku, do godz. 12.00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Pracownik ds. wdrażania LSR  na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe   

ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu pod wskazany adres.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru) i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.lgddobrzyn.pl

Dobrzyń nad Wisłą , dnia 13 września 2019 r.


Oświadczenie RODO


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Pracownik ds. wdrażania LSR

 

ikonkaa